آفیس

  1. خانه
  2. مجله لیموناد
  3. نرم افزار
  4. آفیس
آموزش تابع UNIQUE در اکسل

آموزش تابع UNIQUE در اکسل

به نام خدا در این مقاله سعی داریم تا با تابع UNIQUE در اکسل آشنا بشم و از تابع مهم UNIQUE در اکسل استفاده کنیم. اگر…
آموزش تابع FIXED در اکسل

آموزش تابع FIXED در اکسل

به نام خدا در این مقاله سعی داریم به آموزش تابع FIXED در اکسل بپردازیم. تابع FIXED در اکسل عددی را به عنوان ورودی می‌گیرد…
آموزش تابع SLN در اکسل

آموزش تابع SLN در اکسل

به نام خدا در این مقاله به آموزش تابع SLN در اکسل می پردازیم. در ابتدا باید دانست که تابع SLN در اکسل جهت محاسبه…
آموزش تابع NUMBERVALUE در اکسل

آموزش تابع NUMBERVALUE در اکسل

به نام خدا در این مقاله سعی داریم تابع NUMBERVALUE در اکسل را به صورت کامل بررسی کنیم. تابع NUMBERVALUE از توابع پرکاربرد اکسل در…
آموزش تابع XMATCH در اکسل

آموزش تابع XMATCH در اکسل

تابع XMATCH که در نسخه اکسل 2021 و نسخه 365 وجود دارد، XMATCH از توابع اکسل است که جستجو را انجام می‌دهد و موقعیت مورد…
فهرست
×