تجربیات و داستان های واقعی، از افراد واقعی

.

.

.


در لیموناد فرهنگ به اشتراک گذاری دانسته ها و داشته هایمان را تقویت کنیم…

مدرسین و دانشجویان عزیز لیموناد

شما هم داستان ها و تجربیات واقعی خود را از آشنایی و کار با لیموناد بنویسید و همراه با عکس برای لیموناد ارسال کنید، تا دوستانتان از تجربیات شما استفاده کنند…

 

تجربیات خودتان را همراه با عکس های دلخواه به limoonad@outlook.com بفرستید.

تماس با ما

رسانه آموزشی لیموناد

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt