دفاع در شطرنج

  1. خانه
  2. دفاع در شطرنج
دفاع فرانسوی در شطرنج

دفاع فرانسوی در شطرنج

یکی از مهم‌ترین مراحل بازی شطرنج، مرحله شروع بازی یا گشایش است و یکی از راه‌های پیشرفت در شطرنج مطالعه گشایش‌هاست. انواع این گشایش‌ها بسیار…
فهرست