Python

  1. خانه
  2. مجله لیموناد
  3. برنامه نویسی
  4. زبان برنامه نویسی
  5. Python
سایت معروف با django

6 سایت برتر با جنگو (Django)

در این مقاله 6 سایت برتر که از فریم ورک django استفاده کرده اند را معرفی می کنیم. اینستاگرام در سال 2010 با جنگو بالا آمد و از 5 ملیون کاربر را در همان سال پشتیبانی کرد.

فهرست