سلامت جسمی

  1. خانه
  2. مجله لیموناد
  3. توسعه فردی
  4. سلامت جسمی
ورزش‌های مضر برای دیسک کمر

ورزش‌های مضر برای دیسک کمر

فتق دیسک کمر، یکی از شایع‌ترین علت‌های کمر درد می‌باشد. بیرون‌زدگی یا فتق دیسک کمر می‌تواند در اثر ضربه، تحلیل رفتن بر اثر روند طبیعی پیری،…
فهرست