دفاع کاروکان

  1. خانه
  2. دفاع کاروکان
دفاع کاروکان در شطرنج

دفاع کاروکان در شطرنج

یکی از مهم‌ترین مراحل سه‌گانه برای پیشرفت در بازی شطرنج، شروع بازی یا همان گشایش است. مطالعه این بخش از بازی بسیار ضروری است چرا…
فهرست