1. خانه
 2. مجله لیموناد
 3. نرم افزار
 4. آفیس
 5. توابع اکسل در حسابداری

توابع اکسل در حسابداری

نویسنده:

زمان مطالعه: 6 دقیقه

توابع اکسل در حسابداری

توابع اکسل در حسابداری

نویسنده:

مطالعه: 6 دقیقه

نرم افزار اکسل یکی از پرکاربردترین نرم افزارها است که در بیشتر مشاغل در بخش مالی و یا مدیریت انبار و موجودی و یا در هر بخشی که نیاز به محاسبات و یا آمار است کاربرد دارد. یکی از این مشاغلی که اکسل در آن بسیار پر کاربرد است شغل حسابداری و فعالیت های حوزه مالی است و آشنایی با اکسل در حسابداری نه تنها یک امتیاز برای فرد است بلکه یک ضرورت اساسی برای استخدام و انجام کارها است. در این مقاله آموزشی قصد دارم پرکاربردترین توابع اکسل در حسابداری را بررسی کنم.

فهرست عناوین مقاله

چگونه از توابع اکسل استفاده کنیم؟

در مرحله اول برای فرمول نویسی در اکسل باید در نوار فرمول و یا یکی از سلول های اکسل که مدنظرتان است را انتخاب و سپس علامت = وارد کنیم و فرمول مد نظرتان را وارد کنید.

فرمول نویسی در اکسل

تابع SLN برای محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

با استفاده از تابع SLN می توانیم استهلاک یک دارایی را به صورت خط مستقیم برای یک دوره محاسبه می‌کنیم. SLN یکی از توابع اکسل در حسابداری است که در این حالت محاسبه استهلاک طول عمر دارایی ثابت خواهد بود و نحوه محاسبه استهلاک در این روش به این صورت است که ارزش اسقاطی دارایی از ارزش اولیه آن کم و حاصل بر طول عمر دارایی تقسیم می‌شود.

فرمول تابع SLN برای محاسبه استهلاک مستقیم:

=SLN(cost, salvage, life)

آرگومان‌های تابع SLN :

 • Cost برابر با بهای تمام شده دارایی بهای اولیه دارایی
 • Salvage ارزش اسقاط دارایی مقدار پایان استهلاک
 • Life عمر مفید دارایی تعداد دوره هایی است که دارایی استهلاک می‌شود

نکته 1: وارد کردن دیتای تمام آرگومان ها اجباری است.

مثال جهت محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم :

میزان استهلاک یک دارایی با قیمت خرید 50 میلیون ریال و عمر مفید 10 ساله (با فرض آنکه ارزش اسقاط دارایی در انتهای طول عمر برابر با 30 میلیون ریال باشد) در این مثال برسی شده است.

تابع SLN برای محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

تابع SYD برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات

با استفاده از تابع SYD می توانیم استهلاک یک دارایی را بر اساس روش مجموع سنوات محاسبه می‌کنیم. در این حالت محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات میزان استهلاک در سال‌های ابتدایی عمر تجهیز نسبت به سال‌های انتهایی عمر تجهیز بیشتر می‌باشد.

فرمول تابع SYD برای محاسبه استهلاک مستقیم:

=SYD(Cost;Salvage;Life;Per)

آرگومان‌های تابع SYD :

 • Cost برابر با بهای تمام شده دارایی در زمان خرید
 • Salvage برابر با ارزش اسقاط دارایی
 • Life برابر با عمر مفید دارایی
 • Per برابر با دوره زمانی مورد نظر
بیشتر بخوانید  بهترین کتاب اصول حسابداری

نکته 1: وارد کردن دیتای تمام آرگومان ها اجباری است.

مثال جهت محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات :

شرکتی برای گسترش خط تولید در سال 1396 ماشین آلاتی را به بهای 1.000.000.000 ریال خریداری می کند و طبق پیش بینی ارزش اسقاط ماشین آلات 500،000،000 ریال پس از 8 برآورد شده است. در این مثال نحوه محاسبه هزینه استهلاک در طول 2 سال و 4 سال .

تابع SYD برای محاسبه هزینه اسطهلاک به روش مجموع سنوات

پکیج های آموزشی مرتبط با این مقاله

تابع RATE برای محاسبه بهره وام در اکسل

با استفاده از تابع RATE می توانیم بهره وام دریافتی را با اکسل به صورت دقیق محاسبه کنیم. تابع RATE  برای محاسبه بهره وام، تعداد اقساط وام، مبلغ وام و مبلغ هر قسط را به عنوان ورودی می‌گیرد و نرخ بهره وام را به صورت درصد برمی‌گرداند.

فرمول تابع RATE :

RATE (nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])=

آرگومان‌های تابع RATE :

 • Nper برابر با تعداد اقساط وام است.
 • Pmt برابر با مبلغ هر قسط پرداختی است.
 • Pv برابر با کل مبلغ وام دریافتی است.
 • Fv برابر با مقدار مانده نقدی است که می‌خواهید بعد از آخرین پرداخت، پرداخت کنید. در صورت وارد نکردن مقداری در این قسمت، مقدار (0) فرض می‌شود.
 • Type برابر با زمان پرداخت وام است.
  • اگر عدد 0 را در این قسمت وارد کنید یا هیچ عددی وارد نکنید. پرداخت‌ در پایان هر دوره انجام می‌شود.
  • اگر عدد 1 را وارد کنید، پرداخت در ابتدای هر دوره انجام می‌شود.
 • Guess برابر با نرخ تخمینی بهره است. اگر در این قسمت مقداری را وارد نکنید مقدار 10%  به صورت پیش فرض در نظر گرفته می‌شود.

نکته 1: وارد کردن 3 آرگومان اول اجباری و وارد کردن 3 آرگومان آخر، اختیاری می باشد.
نکته 2: مقدار PMT باید به صورت منفی وارد شود.
نکته 3: نرخ بهره ای که این تابع بر می گرداند به صورت ماهانه است و شما برای محاسبه نرخ سالانه باید عدد را در 12 ماه ضرب کنید.

بیشتر بخوانید  دانلود اکسل حقوق و دستمزد 1402

 تابع RATE برای محاسبه بهره وام در اکسل

تابع PMT برای محاسبه مبلغ قسط وام در اکسل

با استفاده از تابع PMT می توانیم مبلغ هر قسط وام دریافتی را با اکسل به صورت دقیق محاسبه کنیم. تابع PMT برای محاسبه مبلغ قسط وام، نرخ بهره، تعداد اقساط و مبلغ وام را به عنوان ورودی از شما می گیرد و مبلغ قسط را محاسبه می‌کند. که این مبلغ از حقوق کارکنان کسر می شود، شما می توانید از مقاله فایل اکسل حقوق و دستمزد فایل اکسل آماده را برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دانلود کنید.)

فرمول تابع PMT :

PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])=

آرگومان‌های تابع PMT :

 •  Rate برابر با نرخ بهره در هر دوره است یعنی اگر بهره وام شما سالنه است باید تقسیم بر 12 شود.
 • Nper برابر با تعداد اقساط وام دریافتی می باشد.
 • Pv برابر با کل مبلغ وام می باشد.
 • Fv برابر با مقدار مانده نقدی است که می‌خواهید بعد از آخرین پرداخت، پرداخت کنید. در صورت وارد نکردن مقداری در این قسمت، مقدار (0) فرض می‌شود.
 • Type برابر با زمان پرداخت وام را در این قسمت تعیین کنید.
  • اگر عدد 0 را در این قسمت وارد کنید یا هیچ عددی وارد نکنید. پرداخت‌ در پایان هر دوره انجام می‌شود.
  • اگر عدد 1 را وارد کنید، پرداخت در ابتدای هر دوره انجام می‌شود.

نکته 1: وارد کردن 3 آرگومان اول ضروری و 2 آرگومان آخر اختیاری هستند.

نکته 2: نرخ بهره به صورت دوره ای باید وارد شود یعنی بهره وام که به صورت سالانه است باید تقسیم بر 12 ماه شود.

تابع PMT برای محاسبه مبلغ هر قسط وام

تابع IPMT برای محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل

با استفاده از تابع IPMT می توانیم بهره هر قسط وام دریافتی را با اکسل به صورت دقیق محاسبه کنیم. منظور از بهره هر قسط این است که هر زمان شما وام می‌گیرید، وام شما به اقساطی تبدیل می شود و هر قسط شامل دو بخش است بخش اول مبلغ جهت بازپرداخت وام و بخش دیگر مبلغی که شما به صورت دوره ای بابت بهره ی وام می پردازید.

نکته: تابع IPMT بهره هر قسط وام را، با فرض اینکه نرخ بهره و کل مبلغ قابل پرداخت در همه دوره‌های اقساط ثابت است محاسبه می کند.

فرمول تابع IPMT :

IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])=

آرگومان‌های تابع IPMT :

 • Rate برابر با نرخ بهره هر دوره می باشد. در صورتی نرخ بهره سالانه است به 12 تقسیم کنید.
 • Per برابر با عدد مربوط به شماره قسط مد نظر شما برای محاسبه سود می باشد. مقدار این آرگومان باید عدد صحیحی بین عدد 1 و عدد مربوط به آرگومان Nper باشد.
 • Nper برابر با تعداد کل اقساط وام است.
 • Pv برابر با مبلغ کل وام است.
 • Fv برابر با مقدار مانده نقدی است که می‌خواهید بعد از آخرین پرداخت، پرداخت کنید. در صورت وارد نکردن مقداری در این قسمت، مقدار (0) فرض می‌شود.
 •  Type برابر با زمان پرداخت وام است.
  • اگر عدد 0 را وارد کنید یا هیچ عددی وارد نکنید. پرداخت‌ در پایان هر دوره انجام می‌شود.
  • اگر عدد 1 را وارد کنید، پرداخت در ابتدای هر دوره انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید  افزونه توابع حقوق و دستمزد اکسل

نکته 1: وارد کردن 4 آرگومان اول ضروری و 2 آرگومان آخر اختیاری هستند.

نکته 2: مقدار Rate باید به صورت بهره ماهانه باشد در صورتی که بهره سالانه است تقسیم بر 12 شود.

تابع IPMT برای محاسبه بهره هر قسط وام

 

پکیج های آموزش حسابداری

در صورتی که قصد یادگیری حسابداری را دارید در لیموناد مجموعه کامل و ارزشمندی از آموزش های حسابداری برای شما عزیزان با تدریس استاد نادر نورزی گرداوری شده است.

 1. پکیج آموزش اصول حسابداری

 2. آموزش حسابداری مالی | میانه

 3. آموزش حسابداری بهای تمام شده | حسابداری صنعتی

 4. پکیج آموزش حسابداری پیشرفته

پکیج‌های آموزشی مرتبط همراه با کد تخفیف ویژه مخاطبین بلاگ لیموناد

در صورتی که می خواهید مهارت خودتان را در مبحث توابع پرکاربرد اکسل در حسابداری بالا ببرید. همچنین اگر می خواهید مباحث کاربردی و ضروری دیگر که برای یک حسابدار در کار با نرم افزار اکسل ضروری است را بیاموزید. در لیموناد پکیج های آموزشی ویدیویی کاملی با این موضوعات تهیه شده است که در زیر می توانید مشاهده کنید، همچین برای مخاطبین بلاگ لیموناد کد تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از کد تخفیف در نظر گرفته شده در هر دوره کافی است کد تخفیف مورد نظر با دوره خود را کپی کنید و در هنگام خرید آموزش از آن استفاده کنید.

بهترین دوره های آموزش فتوشاپ
1K
آموزش زبان انگلیسی - زبان ترکی - زبان آلمنی - ترکی استانبول
آموزش ورزش در خانه
آموزش های درس و مدرسه
دوره های آموزش ویدیویی ساز و موسیقی

پیشنهاد می‌کنیم این مقالات را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

آموزش حسابداری اصولی

شاید این مقالات را دوست داشته باشید:

آموزش ورزش در خانه
آموزش زبان انگلیسی - زبان ترکی - زبان آلمنی - ترکی استانبول
دوره های آموزش ویدیویی ساز و موسیقی
آموزش های درس و مدرسه
فهرست
×